Chuyên khoa

Nơi công tác

HSCC Trung tâm huyết học - truyền máu

Kinh nghiệm

  • Huyết học- truyền máu, HSCC Trung tâm huyết học - truyền máu Trường Đại Học Y-Dược Thái Nguyên

Quá trình đào tạo

  • Trường Đại Học Y-Dược Thái Nguyên

Giá theo thời gian tư vấn

1000 Vnđ/Phút

Hoạt động gần đây của BS Lê Phú Đạt

Nhận xét về bác sĩ BS Lê Phú Đạt

Bạn đã sử dụng dịch vụ của bác sĩ BS Lê Phú Đạt? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn với cộng đồng.

Nếu bạn có câu hỏi về sức khỏe và chuyên môn, vui lòng chuyển sang trang Hỏi Bác sĩ để được tư vấn miễn phí.