Hot line / Zalo hỗ trợ kết nối với
Doctor Daniel Seungyoul Han
Link tải app để Chat trực tiếp với bác sĩ:

Nơi công tác

 • Mar. 2006-Feb. 2007 Internship, Kosin University Gospel Hospital
 • Mar. 2007-Feb. 2011 Residency, Plastic & Reconstuctive Surgery, Kosin University Gospel Hospital
 • Apr. 2011-Apr. 2012 Director of Department of Plastic and Reconstructive Surgery, Armed Forces Hampyeong Hospital
 • May 2012-Apr. 2013 Director of Department of Plastic and Reconstructive Surgery, Armed Forces Daegu Hospital
 • May 2013-Apr. 2014 International Fellow of Craniofacial Cente

Kinh nghiệm

 • Mar. 2006-Feb. 2007 Internship, Kosin University Gospel Hospital
 • Mar. 2007-Feb. 2011 Residency, Plastic & Reconstuctive Surgery, Kosin University Gospel Hospital
 • Apr. 2011-Apr. 2012 Director of Department of Plastic and Reconstructive Surgery, Armed Forces Hampyeong Hospital
 • May 2012-Apr. 2013 Director of Department of Plastic and Reconstructive Surgery, Armed Forces Daegu Hospital
 • May 2013-Apr. 2014 International Fellow of Craniofacial Center of Chang Gung Memorial Hospital(Taiwan)
 • May 2014-Feb. 2015 Representative Doctor of Wonjin Plastic Surgery Clinic(Seoul)
 • Apr. 2015-Present Director & C.E.O. of DH Plastic Surgery Clinic(of Korea)

Quá trình đào tạo

 • March 2000 Admitted to Kosin University College of Medicine
 • February 2006 Graduated from Kosin University College of Medicine (First place in graduate results)
 • February 2010 Completed Master's Degree in Kosin University Graduate School of Medicine
 • February 2012 Completed Doctor`s Degree in Kosin University Graduate School of Medicine

Giá theo thời gian tư vấn

5000 Vnđ/Phút

Thời gian liên hệ bác sĩ

7h đến 19h

Nhận xét về bác sĩ Doctor Daniel Seungyoul Han

Bạn đã sử dụng dịch vụ của bác sĩ Doctor Daniel Seungyoul Han? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn với cộng đồng.

Nếu bạn có câu hỏi về sức khỏe và chuyên môn, vui lòng chuyển sang trang Hỏi Bác sĩ để được tư vấn miễn phí.