Nơi công tác

Kinh nghiệm

  • Khoa Thần kinh - Tâm thần - Bệnh viện
  • Viện 103 - Học viện Quân Y 103

Quá trình đào tạo

  • Chủ nhiệm bộ môn Tâm thần - Viện 103 - Học viện Quân Y

Giá theo thời gian tư vấn

1000 Vnđ/Phút

Hoạt động gần đây của Đa Khoa Hoàng Hải Yến

Nhận xét về bác sĩ Đa Khoa Hoàng Hải Yến

Bạn đã sử dụng dịch vụ của bác sĩ Đa Khoa Hoàng Hải Yến? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn với cộng đồng.

Nếu bạn có câu hỏi về sức khỏe và chuyên môn, vui lòng chuyển sang trang Hỏi Bác sĩ để được tư vấn miễn phí.