Hot line / Zalo hỗ trợ kết nối với
Bs CKII Tai mũi họng Nguyễn Ngọc Phấn
Liên hệ: 0393 167 234
Link tải app để Chat trực tiếp với bác sĩ:

Chuyên khoa

Nơi công tác

đã làm việc tai Bv Đk Hồng Ngọc, Bv Ung bướu Hưng Việt. Hội Tai mũi họng Hà Nội. Hiện nghỉ hưu là tại Phongkhamtaimuihong.net và bv Ung bướu Hưng Việt

Kinh nghiệm

  • đã làm việc tai Bv Đk Hồng Ngọc, Bv Ung bướu Hưng Việt. Hội Tai mũi họng Hà Nội. Hiện nghỉ hưu là tại Phongkhamtaimuihong.net và bv Ung bướu Hưng Việt

Quá trình đào tạo

  • Đại học y Hà nội

Giá theo thời gian tư vấn

5,000 Vnđ/Phút

Thời gian liên hệ bác sĩ

21h15-23h

Nhận xét về bác sĩ Bs CKII Tai mũi họng Nguyễn Ngọc Phấn

Bạn đã sử dụng dịch vụ của bác sĩ Bs CKII Tai mũi họng Nguyễn Ngọc Phấn? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn với cộng đồng.

Nếu bạn có câu hỏi về sức khỏe và chuyên môn, vui lòng chuyển sang trang Hỏi Bác sĩ để được tư vấn miễn phí.