Nơi công tác

Bệnh viện Nhiệt Đới Trung Ương

Kinh nghiệm

  • Chuyên khoa: Truyền Nhiễm tại Nơi công tác: Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TƯ

Quá trình đào tạo

  • Đại Học Y Hà Nội

Giá theo thời gian tư vấn

5000 Vnđ/Phút

Hoạt động gần đây của Bác sĩ Quách Duy Cường

Nhận xét về bác sĩ Bác sĩ Quách Duy Cường

Bạn đã sử dụng dịch vụ của bác sĩ Bác sĩ Quách Duy Cường? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn với cộng đồng.

Nếu bạn có câu hỏi về sức khỏe và chuyên môn, vui lòng chuyển sang trang Hỏi Bác sĩ để được tư vấn miễn phí.