Hot line / Zalo hỗ trợ kết nối với
Bác sĩ,Thạc sĩ Dr Calvin Q Trinh
Liên hệ: 0393 167 234
Link tải app để Chat trực tiếp với bác sĩ:

Nơi công tác

Memorial Harmann hospital now

Kinh nghiệm

Master of Pennsylvania University - USA. Phục Hồi Sức Khỏe - Phục Hồi Chức Năng in Memorial Harmann hospital now. study California University of Pennsylvania and Đại học Y Dược TP.HCM.

Quá trình đào tạo

California University of Pennsylvania and Đại học Y Dược TP.HCM

Giá theo thời gian tư vấn

5,000 Vnđ/Phút

Thời gian liên hệ bác sĩ

24h/7

Nhận xét về bác sĩ Bác sĩ,Thạc sĩ Dr Calvin Q Trinh

Bạn đã sử dụng dịch vụ của bác sĩ Bác sĩ,Thạc sĩ Dr Calvin Q Trinh? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn với cộng đồng.

Nếu bạn có câu hỏi về sức khỏe và chuyên môn, vui lòng chuyển sang trang Hỏi Bác sĩ để được tư vấn miễn phí.