Hot line / Zalo hỗ trợ kết nối với
Bác sĩ YHCT Trần Diệu
Liên hệ: 0393 167 234
Link tải app để Chat trực tiếp với bác sĩ:

Nơi công tác

Học viện y dược học cổ truyền VN

Kinh nghiệm

  • Giảng viên tại Học viện y dược học cổ truyền VN

Quá trình đào tạo

  • Học viện y dược học cổ truyền VN

Giá theo thời gian tư vấn

5,000 Vnđ/Phút

Thời gian liên hệ bác sĩ

24/7

Nhận xét về bác sĩ Bác sĩ YHCT Trần Diệu

Bạn đã sử dụng dịch vụ của bác sĩ Bác sĩ YHCT Trần Diệu? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn với cộng đồng.

Nếu bạn có câu hỏi về sức khỏe và chuyên môn, vui lòng chuyển sang trang Hỏi Bác sĩ để được tư vấn miễn phí.