Nơi công tác

Học viện y dược học cổ truyền VN

Kinh nghiệm

  • Giảng viên tại Học viện y dược học cổ truyền VN

Quá trình đào tạo

  • Học viện y dược học cổ truyền VN

Giá theo thời gian tư vấn

5000 Vnđ/Phút

Hoạt động gần đây của Bác sĩ YHCT Trần Diệu

Nhận xét về bác sĩ Bác sĩ YHCT Trần Diệu

Bạn đã sử dụng dịch vụ của bác sĩ Bác sĩ YHCT Trần Diệu? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn với cộng đồng.

Nếu bạn có câu hỏi về sức khỏe và chuyên môn, vui lòng chuyển sang trang Hỏi Bác sĩ để được tư vấn miễn phí.