Hot line / Zalo hỗ trợ kết nối với
Bác sĩ Nguyễn Danh Thắng
Liên hệ: 0393 167 234
Link tải app để Chat trực tiếp với bác sĩ:

Nơi công tác

Giảng viên Trường Đại học Y Hà Nội

Kinh nghiệm

  • Nguyên Trưởng phòng xét nghiệm KST-Bệnh viện Nhiệt Đới TW.
  • Giảng viên Bộ môn VS-KSTLS Trường Đại học Y Hà Nội
  • Giám đốc tổ chức Bảo Vệ Mầm Sống - Chống Nạo Phá Thai AGAPE
  • Giám đốc tổ chức Hỗ Trợ Người Vô Gia Cư AGAPE
  • Kinh nghiệm lâu năm về làm dự án về "Sàng lọc phát hiện sớm các bệnh ung thư tại cộng đồng".
  • Kinh nghiệm lâu năm về nghiên cứu và phát triển sản phẩm hỗ trợ phòng và điều trị các bệnh ung thư tại
  • Tư vấn tâm lý liên quan. hôn nhân, gia đình...

Quá trình đào tạo

 • Trường Đại học Y Hà Nội

Giá theo thời gian tư vấn

0 Vnđ/Phút

Thời gian liên hệ bác sĩ

24h/7

Nhận xét về bác sĩ Bác sĩ Nguyễn Danh Thắng

Bạn đã sử dụng dịch vụ của bác sĩ Bác sĩ Nguyễn Danh Thắng? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn với cộng đồng.

Nếu bạn có câu hỏi về sức khỏe và chuyên môn, vui lòng chuyển sang trang Hỏi Bác sĩ để được tư vấn miễn phí.