Nơi công tác

Phó trưởng khoa phẫu thuật tiêu hóa tại Saint Paul Hospital

Kinh nghiệm

  • Thạc sĩ trần kiên quyết ngành phẫu ngoại thuật tiêu hóa và ung bướu Saint Paul Hospital

Quá trình đào tạo

  • Học viện Quân Y

Giá theo thời gian tư vấn

1000 Vnđ/Phút

Hoạt động gần đây của Bác sĩ, Thạc sĩ Trần Kiên Quyết

Nhận xét về bác sĩ Bác sĩ, Thạc sĩ Trần Kiên Quyết

Bạn đã sử dụng dịch vụ của bác sĩ Bác sĩ, Thạc sĩ Trần Kiên Quyết? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn với cộng đồng.

Nếu bạn có câu hỏi về sức khỏe và chuyên môn, vui lòng chuyển sang trang Hỏi Bác sĩ để được tư vấn miễn phí.