Chuyên khoa

Nơi công tác

Nha khoa smaile One

Kinh nghiệm

  • Nha khoa smaile One

Quá trình đào tạo

  • ĐH Y Hà Nội

Giá theo thời gian tư vấn

1000 Vnđ/Phút

Hoạt động gần đây của Bác sĩ, Thạc sĩ Nguyễn Tuấn Dương

Nhận xét về bác sĩ Bác sĩ, Thạc sĩ Nguyễn Tuấn Dương

Bạn đã sử dụng dịch vụ của bác sĩ Bác sĩ, Thạc sĩ Nguyễn Tuấn Dương? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn với cộng đồng.

Nếu bạn có câu hỏi về sức khỏe và chuyên môn, vui lòng chuyển sang trang Hỏi Bác sĩ để được tư vấn miễn phí.