Chuyên khoa

Nơi công tác

Bs CKI nhãn khoa - PTV Phaco - Thẩm mỹ mắt - Khúc xạ Nhãn khoa PCNK Mắt BVQY 109

Kinh nghiệm

  • Bs CKI nhãn khoa - PTV Phaco - Thẩm mỹ mắt - Khúc xạ Nhãn khoa PCNK Mắt BVQY 109 - Phường Đồng Tâm - Thành Phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

Quá trình đào tạo

  • Học viện Quân Y

Giá theo thời gian tư vấn

1000 Vnđ/Phút

Hoạt động gần đây của Bác sĩ Tạ Anh Đào

Nhận xét về bác sĩ Bác sĩ Tạ Anh Đào

Bạn đã sử dụng dịch vụ của bác sĩ Bác sĩ Tạ Anh Đào? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn với cộng đồng.

Nếu bạn có câu hỏi về sức khỏe và chuyên môn, vui lòng chuyển sang trang Hỏi Bác sĩ để được tư vấn miễn phí.