Hot line / Zalo hỗ trợ kết nối với
Bác sĩ Nguyễn Vũ Vương
Liên hệ: 0393 167 234
Link tải app để Chat trực tiếp với bác sĩ:

Chuyên khoa

Nơi công tác

Viện thẩm mỹ Mine Korea

Kinh nghiệm

  • 10 năm Chuyên khoa Thẩm mỹ nội khoa tại Viện thẩm mỹ Mine Korea

Quá trình đào tạo

  • ĐH Y Hải Phòng

Giá theo thời gian tư vấn

1000 Vnđ/Phút

Thời gian liên hệ bác sĩ

24/7

Nhận xét về bác sĩ Bác sĩ Nguyễn Vũ Vương

Bạn đã sử dụng dịch vụ của bác sĩ Bác sĩ Nguyễn Vũ Vương? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn với cộng đồng.

Nếu bạn có câu hỏi về sức khỏe và chuyên môn, vui lòng chuyển sang trang Hỏi Bác sĩ để được tư vấn miễn phí.