Chuyên khoa

Nơi công tác

Đã thực tập tại Đại học y được Huế

Kinh nghiệm

  • 1 năm kinh nghiệm chuyên khoa sản

Quá trình đào tạo

  • Đại học y được Huế

Giá theo thời gian tư vấn

1000 Vnđ/Phút

Hoạt động gần đây của Bác sĩ Ngô Đình Triệu Vỹ

Nhận xét về bác sĩ Bác sĩ Ngô Đình Triệu Vỹ

Bạn đã sử dụng dịch vụ của bác sĩ Bác sĩ Ngô Đình Triệu Vỹ? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn với cộng đồng.

Nếu bạn có câu hỏi về sức khỏe và chuyên môn, vui lòng chuyển sang trang Hỏi Bác sĩ để được tư vấn miễn phí.