Hot line / Zalo hỗ trợ kết nối với
Bác sĩ Lê Thị Như Duyên
Liên hệ: 0393 167 234
Link tải app để Chat trực tiếp với bác sĩ:

Chuyên khoa

Nơi công tác

Trung tâm VNVC Lê Đại Hành HCM

Kinh nghiệm

  • Nhiều năm kinh nghiệm chuyên khoa nhi

Quá trình đào tạo

  • Đại học Y Dược Huế.

Giá theo thời gian tư vấn

5,000 Vnđ/Phút

Thời gian liên hệ bác sĩ

24h/7

Nhận xét về bác sĩ Bác sĩ Lê Thị Như Duyên

Bạn đã sử dụng dịch vụ của bác sĩ Bác sĩ Lê Thị Như Duyên? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn với cộng đồng.

Nếu bạn có câu hỏi về sức khỏe và chuyên môn, vui lòng chuyển sang trang Hỏi Bác sĩ để được tư vấn miễn phí.