Nơi công tác

Chuyên ngành Tim mạch

Kinh nghiệm

  • Khoa Nội tổng quát bệnh viện Bình An, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam

Quá trình đào tạo

  • ĐH Y Dược Huế

Giá theo thời gian tư vấn

1000 Vnđ/Phút

Hoạt động gần đây của Bác sĩ Hoàng Công Tuấn

Nhận xét về bác sĩ Bác sĩ Hoàng Công Tuấn

Bạn đã sử dụng dịch vụ của bác sĩ Bác sĩ Hoàng Công Tuấn? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn với cộng đồng.

Nếu bạn có câu hỏi về sức khỏe và chuyên môn, vui lòng chuyển sang trang Hỏi Bác sĩ để được tư vấn miễn phí.