Hot line / Zalo hỗ trợ kết nối với
Bác sĩ DNA Chau PROR
Liên hệ: 0393 167 234
Link tải app để Chat trực tiếp với bác sĩ:

Nơi công tác

Bệnh Viện Quốc Tế DNA

Kinh nghiệm

  • 10 năm kinh nghiệm chuyên khoa nội tổng hợp

Quá trình đào tạo

  • Đại học y Hồ Chí Minh

Giá theo thời gian tư vấn

1000 Vnđ/Phút

Thời gian liên hệ bác sĩ

24h/7

Nhận xét về bác sĩ Bác sĩ DNA Chau PROR

Bạn đã sử dụng dịch vụ của bác sĩ Bác sĩ DNA Chau PROR? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn với cộng đồng.

Nếu bạn có câu hỏi về sức khỏe và chuyên môn, vui lòng chuyển sang trang Hỏi Bác sĩ để được tư vấn miễn phí.