Chuyên khoa

Nơi công tác

viện y học hàng không

Kinh nghiệm

  • tai mũi họng tại viện y học hàng không

Quá trình đào tạo

  • vietnam Military Medical University

Giá theo thời gian tư vấn

1000 Vnđ/Phút

Hoạt động gần đây của Bác sĩ CK1 Nguyễn Thế Tùng

Nhận xét về bác sĩ Bác sĩ CK1 Nguyễn Thế Tùng

Bạn đã sử dụng dịch vụ của bác sĩ Bác sĩ CK1 Nguyễn Thế Tùng? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn với cộng đồng.

Nếu bạn có câu hỏi về sức khỏe và chuyên môn, vui lòng chuyển sang trang Hỏi Bác sĩ để được tư vấn miễn phí.