Hot line / Zalo hỗ trợ kết nối với
BÁC SĨ BILL COLLINS
Liên hệ: 0393 167 234
Link tải app để Chat trực tiếp với bác sĩ:

Nơi công tác

TRUNG TÂM ĐIỀU TRỊ ĐAU CỦA MỸ - APT

Kinh nghiệm

  • DR. BILL COLLINS – 30 NĂM KINH NGHIỆM LÂM SÀNG – ĐÀO TẠO Y TẾ – THỂ HÌNH

Quá trình đào tạo

  • Chương trình sau đại học “Bác sĩ Thần kinh Cột sống” từ trường Đại học Life, Hoa Kỳ. Cử nhân Khoa học Thể hình Sinh lý học từ Đại học Temple, Mỹ, chuyên về phục hồi chức năng tim

Giá theo thời gian tư vấn

5,000 Vnđ/Phút

Thời gian liên hệ bác sĩ

24h/7

Nhận xét về bác sĩ BÁC SĨ BILL COLLINS

Bạn đã sử dụng dịch vụ của bác sĩ BÁC SĨ BILL COLLINS? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn với cộng đồng.

Nếu bạn có câu hỏi về sức khỏe và chuyên môn, vui lòng chuyển sang trang Hỏi Bác sĩ để được tư vấn miễn phí.