Hot line / Zalo hỗ trợ kết nối với
Bác sĩ Quế Dậu
Liên hệ: 0393 167 234
Link tải app để Chat trực tiếp với bác sĩ:

Nơi công tác

Bệnh Viên Sai Sòn-ITO

Kinh nghiệm

  • 10 năm Chuyên khoa chấn thương chỉnh hình

Quá trình đào tạo

  • ĐH Y Dược TP.HCM

Giá theo thời gian tư vấn

1000 Vnđ/Phút

Thời gian liên hệ bác sĩ

24/7

Nhận xét về bác sĩ Bác sĩ Quế Dậu

Bạn đã sử dụng dịch vụ của bác sĩ Bác sĩ Quế Dậu? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn với cộng đồng.

Nếu bạn có câu hỏi về sức khỏe và chuyên môn, vui lòng chuyển sang trang Hỏi Bác sĩ để được tư vấn miễn phí.