Chuyên khoa

Nơi công tác

Đại Học y dược Thái Bình

Kinh nghiệm

  • 10 năm Chuyên khoa Răng hàm mặt tại Đại Học y dược Thái Bình

Quá trình đào tạo

  • Đại Học y dược Thái Bình

Giá theo thời gian tư vấn

1000 Vnđ/Phút

Hoạt động gần đây của Bác sĩ Nguyễn Ngọc Anh

Nhận xét về bác sĩ Bác sĩ Nguyễn Ngọc Anh

Bạn đã sử dụng dịch vụ của bác sĩ Bác sĩ Nguyễn Ngọc Anh? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn với cộng đồng.

Nếu bạn có câu hỏi về sức khỏe và chuyên môn, vui lòng chuyển sang trang Hỏi Bác sĩ để được tư vấn miễn phí.