Xe cảnh sát hộ tống quả tim từ sân bay về bệnh viện ghép cho bệnh nhân

Chỉ có 6 giờ để đưa quả tim khỏi ngực người hiến ở Hà Nội về Sài Gòn ghép cho bệnh nhân, hàng không và công an phải vào cuộc.
Hỏi bác sĩ miễn phí