Những thực phẩm tàn phá răng nhanh nhất

Chúng ta đều biết rằng kẹo và nước ngọt đều không tốt cho răng, nhưng các loại đường và axit trong một số loại thực phẩm tưởng như vô hại cũng có thể ảnh hưởng đến răng.