dạ bác sĩ em có cục u sau cổ dưới tai trái gần gân cổ em nhưng em bóp mạnh nó cũng không đau ạ

dạ bác sĩ em có cục u sau cổ dưới tai trái gần gân cổ em nhưng em bóp mạnh nó cũng không đau ạ

Đặt câu hỏi miễn phí

Bạn Cần Đăng Nhập đễ Bình Luận