Bs cho tôi hỏi tôi có 1 vật cứng ngay mặt gần cạnh mũi.sờ vào nó giống như 1 viên bi.

Bs cho tôi hỏi tôi có 1 vật cứng ngay mặt gần cạnh mũi.sờ vào nó giống như 1 viên bi.

Đặt câu hỏi miễn phí

Bạn Cần Đăng Nhập đễ Bình Luận