Bác sĩ Bác sĩ Tạ Anh Đào

Bác sĩ Tạ Anh Đào Chính thức Nội dung trang này được trực tiếp quản lý bởi Bác sĩ Bác sĩ Tạ Anh Đào

Nơi công tác của Bác sĩ Tạ Anh Đào

Bs CKI nhãn khoa - PTV Phaco - Thẩm mỹ mắt - Khúc xạ Nhãn khoa PCNK Mắt BVQY 109

Kinh nghiệm

  • Bs CKI nhãn khoa - PTV Phaco - Thẩm mỹ mắt - Khúc xạ Nhãn khoa PCNK Mắt BVQY 109 - Phường Đồng Tâm - Thành Phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

Quá trình đào tạo

  • Học viện Quân Y

Hoạt động gần đây của Bác sĩ Tạ Anh Đào

Nhận xét về bác sĩ Bác sĩ Tạ Anh Đào

Bạn đã sử dụng dịch vụ của bác sĩ Bác sĩ Tạ Anh Đào? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn với cộng đồng.

Nếu bạn có câu hỏi về sức khỏe và chuyên môn, vui lòng chuyển sang trang Hỏi Bác sĩ để được tư vấn miễn phí.

Đặt khám với Bác sĩ Tạ Anh Đào

Chọn phòng khám và giờ bạn muốn đặt khám từ lịch dưới đây. Để được tư vấn chọn phòng khám, bạn có thể chat với chúng tôi trên trang web này hoặc gọi điện cho chúng tôi theo số 0393.167.234.