; Chọn bệnh viện, bác sĩ, phòng khám và tra cứu thuốc, bệnh để chăm sóc sức khỏe tốt nhât | medixlink.com

Danh sách nhà thuốc

 • Nhà Thuốc Thanh Loan Chính thức Thông tin trực tiếp quản lý bởi Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

  Nhà Thuốc Thanh Loan Xem tiếp
  457 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Trãi, Tp. Hà Giang, Hà Giang, Việt Nam
  Mô tả : Nhà Thuốc Thanh Loan
  Số điện thoại : 02193868582

  Chọn bác sĩ và giờ bạn muốn đặt khám từ lịch dưới đây. Để được tư vấn chọn bác sĩ, bạn có thể chat với chúng tôi trên trang web này hoặc gọi điện cho chúng tôi theo số 0473 006 008.

 • Quầy Thuốc Hà Giang Chính thức Thông tin trực tiếp quản lý bởi Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

  Quầy Thuốc Hà Giang Xem tiếp
  Tân Quang, Bắc Quang, Hà Giang, Việt Nam
  Mô tả : Quầy Thuốc Hà Giang
  Số điện thoại : 0346462343

  Chọn bác sĩ và giờ bạn muốn đặt khám từ lịch dưới đây. Để được tư vấn chọn bác sĩ, bạn có thể chat với chúng tôi trên trang web này hoặc gọi điện cho chúng tôi theo số 0473 006 008.

 • Nhà Thuốc Nguyễn Trí Thức Chính thức Thông tin trực tiếp quản lý bởi Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

  Nhà Thuốc Nguyễn Trí Thức Xem tiếp
  QL2, TT. Vĩnh Tuy, Bắc Quang, Hà Giang, Việt Nam
  Mô tả : Nhà Thuốc Nguyễn Trí Thức
  Số điện thoại : 02193815868

  Chọn bác sĩ và giờ bạn muốn đặt khám từ lịch dưới đây. Để được tư vấn chọn bác sĩ, bạn có thể chat với chúng tôi trên trang web này hoặc gọi điện cho chúng tôi theo số 0473 006 008.

 • Nhà Thuốc Việt Khánh Chính thức Thông tin trực tiếp quản lý bởi Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

  Nhà Thuốc Việt Khánh Xem tiếp
  42 Xuân Trường, P. Hợp giang, Cao Bằng, Việt Nam
  Mô tả : Nhà Thuốc Việt Khánh
  Số điện thoại : 0393167234

  Chọn bác sĩ và giờ bạn muốn đặt khám từ lịch dưới đây. Để được tư vấn chọn bác sĩ, bạn có thể chat với chúng tôi trên trang web này hoặc gọi điện cho chúng tôi theo số 0473 006 008.

 • Nhà Thuốc Huy Hoàng Chính thức Thông tin trực tiếp quản lý bởi Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

  Nhà Thuốc Huy Hoàng Xem tiếp
  16 Kim Đồng, P. Hợp giang, Cao Bằng, Việt Nam
  Mô tả : Nhà Thuốc Huy Hoàng
  Số điện thoại : 0393167234

  Chọn bác sĩ và giờ bạn muốn đặt khám từ lịch dưới đây. Để được tư vấn chọn bác sĩ, bạn có thể chat với chúng tôi trên trang web này hoặc gọi điện cho chúng tôi theo số 0473 006 008.

 • Nhà Thuốc Dũng Thu Chính thức Thông tin trực tiếp quản lý bởi Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

  Nhà Thuốc Dũng Thu Xem tiếp
  13 Lê Lợi, Sông Bằng, Cao Bằng, Việt Nam
  Mô tả : Nhà Thuốc Dũng Thu
  Số điện thoại : 0393167234

  Chọn bác sĩ và giờ bạn muốn đặt khám từ lịch dưới đây. Để được tư vấn chọn bác sĩ, bạn có thể chat với chúng tôi trên trang web này hoặc gọi điện cho chúng tôi theo số 0473 006 008.

 • Nhà Thuốc Bảo Lan 88 Chính thức Thông tin trực tiếp quản lý bởi Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

  Nhà Thuốc Bảo Lan 88 Xem tiếp
  52 Đường Hiến Giang, P. Hợp giang, Tp. Cao Bằng, Cao Bằng, Việt Nam
  Mô tả : Nhà Thuốc Bảo Lan 88
  Số điện thoại : 02063856686

  Chọn bác sĩ và giờ bạn muốn đặt khám từ lịch dưới đây. Để được tư vấn chọn bác sĩ, bạn có thể chat với chúng tôi trên trang web này hoặc gọi điện cho chúng tôi theo số 0473 006 008.

 • Nhà Thuốc Phương Anh Chính thức Thông tin trực tiếp quản lý bởi Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

  Nhà Thuốc Phương Anh Xem tiếp
  QL34, TT. Nguyên Bình, Nguyên Bình, Cao Bằng, Việt Nam
  Mô tả : Nhà Thuốc Phương Anh
  Số điện thoại : 0982009668

  Chọn bác sĩ và giờ bạn muốn đặt khám từ lịch dưới đây. Để được tư vấn chọn bác sĩ, bạn có thể chat với chúng tôi trên trang web này hoặc gọi điện cho chúng tôi theo số 0473 006 008.

 • Nhà Thuốc Đa Phúc Chính thức Thông tin trực tiếp quản lý bởi Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

  Nhà Thuốc Đa Phúc Xem tiếp
  144, Đường Lê Hồng Phong, Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn, Việt Nam
  Mô tả : Nhà Thuốc Đa Phúc
  Số điện thoại : 0394118458

  Chọn bác sĩ và giờ bạn muốn đặt khám từ lịch dưới đây. Để được tư vấn chọn bác sĩ, bạn có thể chat với chúng tôi trên trang web này hoặc gọi điện cho chúng tôi theo số 0473 006 008.

 • Nhà Thuốc Xứ Lạng Chính thức Thông tin trực tiếp quản lý bởi Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

  Nhà Thuốc Xứ Lạng Xem tiếp
  5 17 Tháng 10, Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn, Việt Nam
  Mô tả : Nhà Thuốc Xứ Lạng
  Số điện thoại : 02053715396

  Chọn bác sĩ và giờ bạn muốn đặt khám từ lịch dưới đây. Để được tư vấn chọn bác sĩ, bạn có thể chat với chúng tôi trên trang web này hoặc gọi điện cho chúng tôi theo số 0473 006 008.

 • Nhà Thuốc Thành Công Chính thức Thông tin trực tiếp quản lý bởi Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

  Nhà Thuốc Thành Công Xem tiếp
  115 Lê Hồng Phong, Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn, Việt Nam
  Mô tả : Nhà Thuốc Thành Công
  Số điện thoại : 02053711800

  Chọn bác sĩ và giờ bạn muốn đặt khám từ lịch dưới đây. Để được tư vấn chọn bác sĩ, bạn có thể chat với chúng tôi trên trang web này hoặc gọi điện cho chúng tôi theo số 0473 006 008.

 • Nhà Thuốc 207 Trần Đăng Ninh Chính thức Thông tin trực tiếp quản lý bởi Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

  Nhà Thuốc 207 Trần Đăng Ninh Xem tiếp
  207 Trần Đăng Ninh, Tam Thanh, Tp. Lạng Sơn, Lạng Sơn, Việt Nam
  Mô tả : Nhà Thuốc 207 Trần Đăng Ninh
  Số điện thoại : 02053874467

  Chọn bác sĩ và giờ bạn muốn đặt khám từ lịch dưới đây. Để được tư vấn chọn bác sĩ, bạn có thể chat với chúng tôi trên trang web này hoặc gọi điện cho chúng tôi theo số 0473 006 008.

 • Nhà Thuốc Huy Định Chính thức Thông tin trực tiếp quản lý bởi Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

  Nhà Thuốc Huy Định Xem tiếp
  52 Trần Đăng Ninh, Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn, Việt Nam
  Mô tả : Nhà Thuốc Huy Định
  Số điện thoại : 02053870878

  Chọn bác sĩ và giờ bạn muốn đặt khám từ lịch dưới đây. Để được tư vấn chọn bác sĩ, bạn có thể chat với chúng tôi trên trang web này hoặc gọi điện cho chúng tôi theo số 0473 006 008.

 • Nhà Thuốc Thiên Đường Chính thức Thông tin trực tiếp quản lý bởi Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

  Nhà Thuốc Thiên Đường Xem tiếp
  125 Bà Triệu, Liên Bảo, Tp. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam
  Mô tả : Nhà Thuốc Thiên Đường
  Số điện thoại : 0393167234

  Chọn bác sĩ và giờ bạn muốn đặt khám từ lịch dưới đây. Để được tư vấn chọn bác sĩ, bạn có thể chat với chúng tôi trên trang web này hoặc gọi điện cho chúng tôi theo số 0473 006 008.

 • Nhà Thuốc Kiều Oanh Chính thức Thông tin trực tiếp quản lý bởi Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

  Nhà Thuốc Kiều Oanh Xem tiếp
  1 Trần Quốc Tuấn, Liên Bảo, Tp. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam
  Mô tả : Nhà Thuốc Kiều Oanh
  Số điện thoại : 02113727898

  Chọn bác sĩ và giờ bạn muốn đặt khám từ lịch dưới đây. Để được tư vấn chọn bác sĩ, bạn có thể chat với chúng tôi trên trang web này hoặc gọi điện cho chúng tôi theo số 0473 006 008.

 • Nhà Thuốc Nhật Xuân Chính thức Thông tin trực tiếp quản lý bởi Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

  Nhà Thuốc Nhật Xuân Xem tiếp
  22, Quang Trung, Phường Hội Hợp, Thành Phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Đồng Tâm, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam
  Mô tả : Nhà Thuốc Nhật Xuân
  Số điện thoại : 0983914877

  Chọn bác sĩ và giờ bạn muốn đặt khám từ lịch dưới đây. Để được tư vấn chọn bác sĩ, bạn có thể chat với chúng tôi trên trang web này hoặc gọi điện cho chúng tôi theo số 0473 006 008.

 • Nhà Thuốc Tiến Đạt Chính thức Thông tin trực tiếp quản lý bởi Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

  Nhà Thuốc Tiến Đạt Xem tiếp
  Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Hội Hợp, Thành Phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Đồng Tâm, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam
  Mô tả : Nhà Thuốc Tiến Đạt
  Số điện thoại : 0974574232

  Chọn bác sĩ và giờ bạn muốn đặt khám từ lịch dưới đây. Để được tư vấn chọn bác sĩ, bạn có thể chat với chúng tôi trên trang web này hoặc gọi điện cho chúng tôi theo số 0473 006 008.

 • Nhà Thuốc Vĩnh Phúc Chính thức Thông tin trực tiếp quản lý bởi Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

  Nhà Thuốc Vĩnh Phúc Xem tiếp
  135 Trần Quốc Tuấn, Ngô Quyền, Tp. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam
  Mô tả : Nhà Thuốc Vĩnh Phúc
  Số điện thoại : 0372577514

  Chọn bác sĩ và giờ bạn muốn đặt khám từ lịch dưới đây. Để được tư vấn chọn bác sĩ, bạn có thể chat với chúng tôi trên trang web này hoặc gọi điện cho chúng tôi theo số 0473 006 008.

 • Nhà Thuốc Nhất Vinh Chính thức Thông tin trực tiếp quản lý bởi Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

  Nhà Thuốc Nhất Vinh Xem tiếp
  Thị Trấn Bần Yên Nhân, Huyện Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên, TT. Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên, Việt Nam
  Mô tả : Nhà Thuốc Nhất Vinh
  Số điện thoại : 0902018019

  Chọn bác sĩ và giờ bạn muốn đặt khám từ lịch dưới đây. Để được tư vấn chọn bác sĩ, bạn có thể chat với chúng tôi trên trang web này hoặc gọi điện cho chúng tôi theo số 0473 006 008.

 • Nhà Thuốc Mỹ Hào Chính thức Thông tin trực tiếp quản lý bởi Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

  Nhà Thuốc Mỹ Hào Xem tiếp
  Phố Nối, TT. Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên, Việt Nam
  Mô tả : Nhà Thuốc Mỹ Hào
  Số điện thoại : 02213943414

  Chọn bác sĩ và giờ bạn muốn đặt khám từ lịch dưới đây. Để được tư vấn chọn bác sĩ, bạn có thể chat với chúng tôi trên trang web này hoặc gọi điện cho chúng tôi theo số 0473 006 008.

 • Pharmacy Store No.2 Chính thức Thông tin trực tiếp quản lý bởi Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

  Hiệu Thuốc Số 2 Xem tiếp
  38 Lê Quang Định, Phường 14, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
  Mô tả : Hiệu Thuốc Số 2
  Số điện thoại : 02835107823

  Chọn bác sĩ và giờ bạn muốn đặt khám từ lịch dưới đây. Để được tư vấn chọn bác sĩ, bạn có thể chat với chúng tôi trên trang web này hoặc gọi điện cho chúng tôi theo số 0473 006 008.

 • Hiệu Thuốc Tây Hoài Thu Chính thức Thông tin trực tiếp quản lý bởi Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

  Hiệu Thuốc Tây Hoài Thu Xem tiếp
  60, Lý Thường Kiệt, Thành Phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình, Đồng Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình, Vietnam
  Mô tả : Hiệu Thuốc Tây Hoài Thu
  Số điện thoại : 0393167234

  Chọn bác sĩ và giờ bạn muốn đặt khám từ lịch dưới đây. Để được tư vấn chọn bác sĩ, bạn có thể chat với chúng tôi trên trang web này hoặc gọi điện cho chúng tôi theo số 0473 006 008.

 • Siêu Thị Thuốc Kiên Thảo Chính thức Thông tin trực tiếp quản lý bởi Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

  Siêu Thị Thuốc Kiên Thảo Xem tiếp
  23 Nguyễn Phong Sắc, Hưng Phúc, Thành phố Vinh, Nghệ An, Vietnam
  Mô tả : Siêu Thị Thuốc Kiên Thảo
  Số điện thoại : 0393167234

  Chọn bác sĩ và giờ bạn muốn đặt khám từ lịch dưới đây. Để được tư vấn chọn bác sĩ, bạn có thể chat với chúng tôi trên trang web này hoặc gọi điện cho chúng tôi theo số 0473 006 008.

 • Nhà Thuốc Đông á. Chính thức Thông tin trực tiếp quản lý bởi Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

  Nhà Thuốc Đông á. Xem tiếp
  68, Đường Nguyễn Phong Sắc, Tp Vinh, Tỉnh Nghệ An, Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Nghệ An
  Mô tả : Nhà Thuốc Đông á.
  Số điện thoại : 0393167234

  Chọn bác sĩ và giờ bạn muốn đặt khám từ lịch dưới đây. Để được tư vấn chọn bác sĩ, bạn có thể chat với chúng tôi trên trang web này hoặc gọi điện cho chúng tôi theo số 0473 006 008.

 • Nhà Thuốc Bảo An Chính thức Thông tin trực tiếp quản lý bởi Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

  Nhà Thuốc Bảo An Xem tiếp
  144 Nguyễn Phong Sắc, Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Nghệ An, Vietnam
  Mô tả : Nhà Thuốc Bảo An
  Số điện thoại : 0393167234

  Chọn bác sĩ và giờ bạn muốn đặt khám từ lịch dưới đây. Để được tư vấn chọn bác sĩ, bạn có thể chat với chúng tôi trên trang web này hoặc gọi điện cho chúng tôi theo số 0473 006 008.

 • Ngoc Khang Pharmacy Chính thức Thông tin trực tiếp quản lý bởi Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

  Ngoc Khang Pharmacy Xem tiếp
  159, Đường Nguyễn Phong Sắc, Tp Vinh, Tỉnh Nghệ An
  Mô tả : Ngoc Khang Pharmacy
  Số điện thoại : 0393167234

  Chọn bác sĩ và giờ bạn muốn đặt khám từ lịch dưới đây. Để được tư vấn chọn bác sĩ, bạn có thể chat với chúng tôi trên trang web này hoặc gọi điện cho chúng tôi theo số 0473 006 008.

 • Nhà Thuốc Trường Y Chính thức Thông tin trực tiếp quản lý bởi Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

  Nhà Thuốc Trường Y Xem tiếp
  161 Nguyễn Phong Sắc, Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Nghệ An, Vietnam
  Mô tả : Nhà Thuốc Trường Y
  Số điện thoại : 0393167234

  Chọn bác sĩ và giờ bạn muốn đặt khám từ lịch dưới đây. Để được tư vấn chọn bác sĩ, bạn có thể chat với chúng tôi trên trang web này hoặc gọi điện cho chúng tôi theo số 0473 006 008.

 • Công Ty Dược Vật Tư Y Tế Nghệ An - Nhà Thuốc Tư Nhân Chính thức Thông tin trực tiếp quản lý bởi Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

  Công Ty Dược Vật Tư Y Tế Nghệ An - Nhà Thuốc Tư Nhân Xem tiếp
  110 Nguyễn Sỹ Sách, Hưng Phúc, Thành phố Vinh, Nghệ An, Vietnam
  Mô tả : Công Ty Dược Vật Tư Y Tế Nghệ An - Nhà Thuốc Tư Nhân
  Số điện thoại : 0393167234

  Chọn bác sĩ và giờ bạn muốn đặt khám từ lịch dưới đây. Để được tư vấn chọn bác sĩ, bạn có thể chat với chúng tôi trên trang web này hoặc gọi điện cho chúng tôi theo số 0473 006 008.

 • Hiệu Thuốc Nguyễn Thị Toàn Chính thức Thông tin trực tiếp quản lý bởi Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

  Hiệu Thuốc Nguyễn Thị Toàn Xem tiếp
  355 Nguyễn Văn Cừ, Hưng Bình, Tp. Vinh, Nghệ An, Vietnam
  Mô tả : Hiệu Thuốc Nguyễn Thị Toàn
  Số điện thoại : 0393167234

  Chọn bác sĩ và giờ bạn muốn đặt khám từ lịch dưới đây. Để được tư vấn chọn bác sĩ, bạn có thể chat với chúng tôi trên trang web này hoặc gọi điện cho chúng tôi theo số 0473 006 008.

 • Yen Chau Pharmacy Chính thức Thông tin trực tiếp quản lý bởi Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

  Yen Chau Pharmacy Xem tiếp
  Khối 3, Thị Trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu, Nghệ An, Vietnam
  Mô tả : Yen Chau Pharmacy
  Số điện thoại : 0393167234

  Chọn bác sĩ và giờ bạn muốn đặt khám từ lịch dưới đây. Để được tư vấn chọn bác sĩ, bạn có thể chat với chúng tôi trên trang web này hoặc gọi điện cho chúng tôi theo số 0473 006 008.

Hỏi bác sĩ miễn phí