; Chọn bệnh viện, bác sĩ, phòng khám và tra cứu thuốc, bệnh để chăm sóc sức khỏe tốt nhât | medixlink.com

Danh sách nhà thuốc

 • Quầy thuốc số 13 linh sơn Chính thức Thông tin trực tiếp quản lý bởi Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

  Quầy thuốc số 13 linh sơn ,xã linh sơn ,thành phố thái nguyên , thái nguyên Xem tiếp
  số 13 linh sơn ,xã linh sơn ,thành phố thái nguyên , thái nguyên
  Mô tả : Quầy thuốc số 13 linh sơn ,xã linh sơn ,thành phố thái nguyên , thái nguyên
  Số điện thoại : 0984274998

  Chọn bác sĩ và giờ bạn muốn đặt khám từ lịch dưới đây. Để được tư vấn chọn bác sĩ, bạn có thể chat với chúng tôi trên trang web này hoặc gọi điện cho chúng tôi theo số 0473 006 008.

 • Nhà thuốc AZ Chính thức Thông tin trực tiếp quản lý bởi Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

  Nhà thuốc AZ Xem tiếp
  Số 201 Phùng Hưng, Tổ 3, Hữu Nghị, Tp. Hòa Bình, Hòa Bình 36114, Việt Nam
  Mô tả : Nhà thuốc AZ
  Số điện thoại : 0918196626

  Chọn bác sĩ và giờ bạn muốn đặt khám từ lịch dưới đây. Để được tư vấn chọn bác sĩ, bạn có thể chat với chúng tôi trên trang web này hoặc gọi điện cho chúng tôi theo số 0473 006 008.

 • Quầy Thuốc Ngọc Tú Chính thức Thông tin trực tiếp quản lý bởi Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

  Quầy Thuốc Ngọc Tú Xem tiếp
  557 Cù Chính Lan, Phư Lâm, Hòa Bình, Việt Nam
  Mô tả : Quầy Thuốc Ngọc Tú
  Số điện thoại : 0983748491

  Chọn bác sĩ và giờ bạn muốn đặt khám từ lịch dưới đây. Để được tư vấn chọn bác sĩ, bạn có thể chat với chúng tôi trên trang web này hoặc gọi điện cho chúng tôi theo số 0473 006 008.

 • Nhà Thuốc Nga Cách Chính thức Thông tin trực tiếp quản lý bởi Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

  Nhà Thuốc Nga Cách Xem tiếp
  116 Cù Chính Lan, Phư Lâm, Hòa Bình, Việt Nam
  Mô tả : Nhà Thuốc Nga Cách
  Số điện thoại : 02183852617

  Chọn bác sĩ và giờ bạn muốn đặt khám từ lịch dưới đây. Để được tư vấn chọn bác sĩ, bạn có thể chat với chúng tôi trên trang web này hoặc gọi điện cho chúng tôi theo số 0473 006 008.

 • Nhà Thuốc Tây Bắc Chính thức Thông tin trực tiếp quản lý bởi Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

  Nhà Thuốc Tây Bắc Xem tiếp
  64 Đinh Tiên Hoàng, Tân Thịnh, Hòa Bình, phường Tân Thịnh, Việt Nam
  Mô tả : Nhà Thuốc Tây Bắc
  Số điện thoại : 02183886777

  Chọn bác sĩ và giờ bạn muốn đặt khám từ lịch dưới đây. Để được tư vấn chọn bác sĩ, bạn có thể chat với chúng tôi trên trang web này hoặc gọi điện cho chúng tôi theo số 0473 006 008.

 • Nhà Thuốc Thanh Thúy Chính thức Thông tin trực tiếp quản lý bởi Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

  Nhà Thuốc Thanh Thúy Xem tiếp
  48 Ngô Quyền, Phư Lâm, Hòa Bình, Việt Nam
  Mô tả : Nhà Thuốc Thanh Thúy
  Số điện thoại : 02183851151

  Chọn bác sĩ và giờ bạn muốn đặt khám từ lịch dưới đây. Để được tư vấn chọn bác sĩ, bạn có thể chat với chúng tôi trên trang web này hoặc gọi điện cho chúng tôi theo số 0473 006 008.

 • nhà thuốc ngọc lâm Chính thức Thông tin trực tiếp quản lý bởi Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

  nhà thuốc ngọc lâm Xem tiếp
  312 Trần Hưng Đạo, Quyết Thắng, Thị xã Lai Châu, Lai Châu, Việt Nam
  Mô tả : nhà thuốc ngọc lâm
  Số điện thoại : 0979022219

  Chọn bác sĩ và giờ bạn muốn đặt khám từ lịch dưới đây. Để được tư vấn chọn bác sĩ, bạn có thể chat với chúng tôi trên trang web này hoặc gọi điện cho chúng tôi theo số 0473 006 008.

 • Nhà Thuốc Tư Nhân Đức Mạnh Chính thức Thông tin trực tiếp quản lý bởi Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

  Nhà Thuốc Tư Nhân Đức Mạnh Xem tiếp
  Phường Đoàn Kết, Đoàn Kết, Thị xã Lai Châu, Lai Châu, Việt Nam
  Mô tả : Nhà Thuốc Tư Nhân Đức Mạnh
  Số điện thoại : 0972617661

  Chọn bác sĩ và giờ bạn muốn đặt khám từ lịch dưới đây. Để được tư vấn chọn bác sĩ, bạn có thể chat với chúng tôi trên trang web này hoặc gọi điện cho chúng tôi theo số 0473 006 008.

 • Nhà Thuốc Tư Nhân Đức Phong Chính thức Thông tin trực tiếp quản lý bởi Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

  Nhà Thuốc Tư Nhân Đức Phong Xem tiếp
  284, Trần Hưng Đạo, Phường Đoàn Kết, Quyết Thắng, Thị xã Lai Châu, Lai Châu, Việt Nam
  Mô tả : Nhà Thuốc Tư Nhân Đức Phong
  Số điện thoại : 0984371369

  Chọn bác sĩ và giờ bạn muốn đặt khám từ lịch dưới đây. Để được tư vấn chọn bác sĩ, bạn có thể chat với chúng tôi trên trang web này hoặc gọi điện cho chúng tôi theo số 0473 006 008.

 • NHÀ THUỐC LAI CHÂU Chính thức Thông tin trực tiếp quản lý bởi Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

  NHÀ THUỐC LAI CHÂU Xem tiếp
  198 Trần Phú, Tân Phong, Thị xã Lai Châu, Lai Châu, Việt Nam
  Mô tả : NHÀ THUỐC LAI CHÂU
  Số điện thoại : 0974346869

  Chọn bác sĩ và giờ bạn muốn đặt khám từ lịch dưới đây. Để được tư vấn chọn bác sĩ, bạn có thể chat với chúng tôi trên trang web này hoặc gọi điện cho chúng tôi theo số 0473 006 008.

 • Nhà thuốc Hoàng Yến Chính thức Thông tin trực tiếp quản lý bởi Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

  Nhà thuốc Hoàng Yến Xem tiếp
  TT. Phố Ràng, Bảo Yên, Lào Cai, Việt Nam
  Mô tả : Nhà thuốc Hoàng Yến
  Số điện thoại : 0988628620

  Chọn bác sĩ và giờ bạn muốn đặt khám từ lịch dưới đây. Để được tư vấn chọn bác sĩ, bạn có thể chat với chúng tôi trên trang web này hoặc gọi điện cho chúng tôi theo số 0473 006 008.

 • Nhà Thuốc Tú Anh Chính thức Thông tin trực tiếp quản lý bởi Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

  Nhà Thuốc Tú Anh Xem tiếp
  Số nhà 339, Đường Lương Khánh Thiện - Duyên Hải - Lào Cai, Duyên Hải, Lào Cai, Việt Nam
  Mô tả : Nhà Thuốc Tú Anh
  Số điện thoại : 0382307633

  Chọn bác sĩ và giờ bạn muốn đặt khám từ lịch dưới đây. Để được tư vấn chọn bác sĩ, bạn có thể chat với chúng tôi trên trang web này hoặc gọi điện cho chúng tôi theo số 0473 006 008.

 • Nhà Thuốc Ngọc Lan Chính thức Thông tin trực tiếp quản lý bởi Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

  Nhà Thuốc Ngọc Lan Xem tiếp
  148 Hàm Nghi, Kim Tân, TX.Lào Cai, Lào Cai, Việt Nam
  Mô tả : Nhà Thuốc Ngọc Lan
  Số điện thoại : 02143842524

  Chọn bác sĩ và giờ bạn muốn đặt khám từ lịch dưới đây. Để được tư vấn chọn bác sĩ, bạn có thể chat với chúng tôi trên trang web này hoặc gọi điện cho chúng tôi theo số 0473 006 008.

 • Hiệu Thuốc Số 1 Lào Cai Chính thức Thông tin trực tiếp quản lý bởi Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

  Hiệu Thuốc Số 1 Lào Cai Xem tiếp
  123, Quy Hóa, Phường Kim Tân, Thành Phố Lào Cai, Kim Tân, TX.Lào Cai, Lào Cai, Việt Nam
  Mô tả : Hiệu Thuốc Số 1 Lào Cai
  Số điện thoại : 02143840399

  Chọn bác sĩ và giờ bạn muốn đặt khám từ lịch dưới đây. Để được tư vấn chọn bác sĩ, bạn có thể chat với chúng tôi trên trang web này hoặc gọi điện cho chúng tôi theo số 0473 006 008.

 • Nhà Thuốc Trường Minh Chính thức Thông tin trực tiếp quản lý bởi Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

  Nhà Thuốc Trường Minh Xem tiếp
  73 Nguyễn Du, Kim Tân, TX.Lào Cai, Lào Cai, Việt Nam
  Mô tả : Nhà Thuốc Trường Minh
  Số điện thoại : 0912461720

  Chọn bác sĩ và giờ bạn muốn đặt khám từ lịch dưới đây. Để được tư vấn chọn bác sĩ, bạn có thể chat với chúng tôi trên trang web này hoặc gọi điện cho chúng tôi theo số 0473 006 008.

 • Nhà Thuốc Hồng Tuyền Chính thức Thông tin trực tiếp quản lý bởi Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

  Nhà Thuốc Hồng Tuyền Xem tiếp
  80, Đường 17 tháng 8, Phường Minh Xuân, Thành Phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang, P. Minh Xuân, Tuyên Quang, Việt Nam
  Mô tả : Nhà Thuốc Hồng Tuyền
  Số điện thoại : 02073824812

  Chọn bác sĩ và giờ bạn muốn đặt khám từ lịch dưới đây. Để được tư vấn chọn bác sĩ, bạn có thể chat với chúng tôi trên trang web này hoặc gọi điện cho chúng tôi theo số 0473 006 008.

 • Hiệu Thuốc Hải Yến Chính thức Thông tin trực tiếp quản lý bởi Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

  Hiệu Thuốc Hải Yến Xem tiếp
  Hoàng Khai, Yên Sơn, Tuyên Quang, Việt Nam
  Mô tả : Hiệu Thuốc Hải Yến
  Số điện thoại : 0962739969

  Chọn bác sĩ và giờ bạn muốn đặt khám từ lịch dưới đây. Để được tư vấn chọn bác sĩ, bạn có thể chat với chúng tôi trên trang web này hoặc gọi điện cho chúng tôi theo số 0473 006 008.

 • Nhà Thuốc Nguyễn Thị Nguyệt Chính thức Thông tin trực tiếp quản lý bởi Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

  Nhà Thuốc Nguyễn Thị Nguyệt Xem tiếp
  9, Tổ 31, Đường Bình Thuận, P. Tân Quang, Tuyên Quang, Việt Nam
  Mô tả : Nhà Thuốc Nguyễn Thị Nguyệt
  Số điện thoại : 0384333189

  Chọn bác sĩ và giờ bạn muốn đặt khám từ lịch dưới đây. Để được tư vấn chọn bác sĩ, bạn có thể chat với chúng tôi trên trang web này hoặc gọi điện cho chúng tôi theo số 0473 006 008.

 • Cửa Hàng Dược Phẩm Dũng Bích Chính thức Thông tin trực tiếp quản lý bởi Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

  Cửa Hàng Dược Phẩm Dũng Bích Xem tiếp
  12 Đường Quang Trung, P. Tân Quang, Tuyên Quang, Việt Nam
  Mô tả : Cửa Hàng Dược Phẩm Dũng Bích
  Số điện thoại : 02073821248

  Chọn bác sĩ và giờ bạn muốn đặt khám từ lịch dưới đây. Để được tư vấn chọn bác sĩ, bạn có thể chat với chúng tôi trên trang web này hoặc gọi điện cho chúng tôi theo số 0473 006 008.

 • Nhà Thuốc Hoàng Hà Chính thức Thông tin trực tiếp quản lý bởi Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

  Nhà Thuốc Hoàng Hà Xem tiếp
  24, Đường 17 Tháng 8, Phường Phan Thiết, Thành Phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang, P. Minh Xuân, Tuyên Quang, Việt Nam
  Mô tả : Nhà Thuốc Hoàng Hà
  Số điện thoại : 0917134366

  Chọn bác sĩ và giờ bạn muốn đặt khám từ lịch dưới đây. Để được tư vấn chọn bác sĩ, bạn có thể chat với chúng tôi trên trang web này hoặc gọi điện cho chúng tôi theo số 0473 006 008.

 • Nhà Thuốc Minh Hường Chính thức Thông tin trực tiếp quản lý bởi Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

  Nhà Thuốc Minh Hường chuyên bán sỉ và lẽ các loại thuốc tây Xem tiếp
  22 Bình Lợi, Phường 13, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam
  Mô tả : Nhà Thuốc Minh Hường chuyên bán sỉ và lẽ các loại thuốc tây
  Số điện thoại : 02835532116

  Chọn bác sĩ và giờ bạn muốn đặt khám từ lịch dưới đây. Để được tư vấn chọn bác sĩ, bạn có thể chat với chúng tôi trên trang web này hoặc gọi điện cho chúng tôi theo số 0473 006 008.

 • Nhà Thuốc Tây Số 19 Chính thức Thông tin trực tiếp quản lý bởi Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

  Nhà thuốc tây số 19 Xem tiếp
  217 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
  Mô tả : Nhà thuốc tây số 19
  Số điện thoại : 02838991601

  Chọn bác sĩ và giờ bạn muốn đặt khám từ lịch dưới đây. Để được tư vấn chọn bác sĩ, bạn có thể chat với chúng tôi trên trang web này hoặc gọi điện cho chúng tôi theo số 0473 006 008.

 • Nhà Thuốc Tây Nhân Trọng Chính thức Thông tin trực tiếp quản lý bởi Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

  Nhà Thuốc Tây Nhân Trọng Xem tiếp
  81 Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
  Mô tả : Nhà Thuốc Tây Nhân Trọng
  Số điện thoại : 0393167234

  Chọn bác sĩ và giờ bạn muốn đặt khám từ lịch dưới đây. Để được tư vấn chọn bác sĩ, bạn có thể chat với chúng tôi trên trang web này hoặc gọi điện cho chúng tôi theo số 0473 006 008.

 • Nhà thuốc Nguyên Bình Chính thức Thông tin trực tiếp quản lý bởi Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

  Nhà thuốc Nguyên Bình Xem tiếp
  226 Nguyễn Thị Minh Khai, TT. Minh Khai, Bắc Kạn, Việt Nam
  Mô tả : Nhà thuốc Nguyên Bình
  Số điện thoại : 0976210789

  Chọn bác sĩ và giờ bạn muốn đặt khám từ lịch dưới đây. Để được tư vấn chọn bác sĩ, bạn có thể chat với chúng tôi trên trang web này hoặc gọi điện cho chúng tôi theo số 0473 006 008.

 • Hiệu Thuốc Số 5 Chính thức Thông tin trực tiếp quản lý bởi Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

  Hiệu Thuốc Số 5 Xem tiếp
  5 bac kan, Nguyễn Văn Tố, Phùng Chí Kiên, Tp. Bắc Kạn, Bắc Kạn, Việt Nam
  Mô tả : Hiệu Thuốc Số 5
  Số điện thoại : 0385478999

  Chọn bác sĩ và giờ bạn muốn đặt khám từ lịch dưới đây. Để được tư vấn chọn bác sĩ, bạn có thể chat với chúng tôi trên trang web này hoặc gọi điện cho chúng tôi theo số 0473 006 008.

 • Nhà Thuốc Thu Trang Chính thức Thông tin trực tiếp quản lý bởi Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

  Nhà Thuốc Thu Trang Xem tiếp
  Đức Xuân, Phùng Chí Kiên, Bắc Kạn, Việt Nam
  Mô tả : Nhà Thuốc Thu Trang
  Số điện thoại : 02093871175

  Chọn bác sĩ và giờ bạn muốn đặt khám từ lịch dưới đây. Để được tư vấn chọn bác sĩ, bạn có thể chat với chúng tôi trên trang web này hoặc gọi điện cho chúng tôi theo số 0473 006 008.

 • Nhà Thuốc Huệ Sơn Chính thức Thông tin trực tiếp quản lý bởi Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

  Nhà Thuốc Huệ Sơn Xem tiếp
  29 Trường Chinh, Phùng Chí Kiên, Bắc Kạn, Việt Nam
  Mô tả : Nhà Thuốc Huệ Sơn
  Số điện thoại : 02093871116

  Chọn bác sĩ và giờ bạn muốn đặt khám từ lịch dưới đây. Để được tư vấn chọn bác sĩ, bạn có thể chat với chúng tôi trên trang web này hoặc gọi điện cho chúng tôi theo số 0473 006 008.

 • Nhà Thuốc Lợi Hường Chính thức Thông tin trực tiếp quản lý bởi Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

  Nhà Thuốc Lợi Hường Xem tiếp
  449 Kon Tum, Đức Xuân, Phùng Chí Kiên, Bắc Kạn, Việt Nam
  Mô tả : Nhà Thuốc Lợi Hường
  Số điện thoại : 0976801674

  Chọn bác sĩ và giờ bạn muốn đặt khám từ lịch dưới đây. Để được tư vấn chọn bác sĩ, bạn có thể chat với chúng tôi trên trang web này hoặc gọi điện cho chúng tôi theo số 0473 006 008.

 • Nhà Thuốc Bích Ngà Chính thức Thông tin trực tiếp quản lý bởi Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

  Nhà Thuốc Bích Ngà Xem tiếp
  186 Nguyễn Thái Học, P. Trần Phú, Hà Giang, Việt Nam
  Mô tả : Nhà Thuốc Bích Ngà
  Số điện thoại : 02193866864

  Chọn bác sĩ và giờ bạn muốn đặt khám từ lịch dưới đây. Để được tư vấn chọn bác sĩ, bạn có thể chat với chúng tôi trên trang web này hoặc gọi điện cho chúng tôi theo số 0473 006 008.

 • Nhà Thuốc Vân Anh Chính thức Thông tin trực tiếp quản lý bởi Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

  Nhà Thuốc Vân Anh Xem tiếp
  Số 16 đường 20/8, P. Nguyễn Trãi, Hà Giang, Việt Nam
  Mô tả : Nhà Thuốc Vân Anh
  Số điện thoại : 0964706655

  Chọn bác sĩ và giờ bạn muốn đặt khám từ lịch dưới đây. Để được tư vấn chọn bác sĩ, bạn có thể chat với chúng tôi trên trang web này hoặc gọi điện cho chúng tôi theo số 0473 006 008.

Hỏi bác sĩ miễn phí