Chuyên khoa

Nơi công tác

, He worked with Bio-Organic Chemistry Dept., Stanford Research Institute International, and with R&D Dept.

Kinh nghiệm

  • Dr. Huynh Vu has received Ph.D. degree in Bio-Organic chemistry, Biotechnology Department, the University of Tokyo, Japan, in 1979. Since then, He worked as a chemist at Nippon Kayaku Chemical Co. Japan. In USA, He worked with Bio-Organic Chemistry Dept., Stanford Research Institute International, and with R&D Dept., Applied Biosystems Inc.,

Quá trình đào tạo

  • University of Tokyo

Giá theo thời gian tư vấn

1000 Vnđ/Phút

Hoạt động gần đây của BS . TS Vũ Mạnh Huỳnh

Nhận xét về bác sĩ BS . TS Vũ Mạnh Huỳnh

Bạn đã sử dụng dịch vụ của bác sĩ BS . TS Vũ Mạnh Huỳnh? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn với cộng đồng.

Nếu bạn có câu hỏi về sức khỏe và chuyên môn, vui lòng chuyển sang trang Hỏi Bác sĩ để được tư vấn miễn phí.