Bệnh Quai bị

Quai bị

Tóm tắt bệnh Quai bị

Các tên gọi khác của bệnh này:

  • Mumps
  • Parotitis epidemica
  • Viêm tuyến nước bọt mang tai dịch tễ
  • Viêm tuyến nước bọt mang tai do virus quai bị
  • Má chàm bàm